Chihuahua Welpen

Chihuahua Welpen

Hündin A
Geburtsdatum 9.10.2018 Abgabe 27.11.2018

Chihuahua Welpen

Hündin C
Geburtsdatum 9.10.2018 Abgabe 27.11.2018

Chihuahua Welpen

Rüde B
Geburtsdatum 9.10.2018 Abgabe 27.11.2018

Chihuahua Welpen

Rüde C
Geburtsdatum 9.10.2018 Abgabe 27.11.2018

Chihuahua Welpen

Rüde D
Geburtsdatum 9.10.2018 Abgabe 27.11.2018