Chihuahua Welpen

Chihuahua Welpen

Hündin A
Geburtsdatum 12.4.2019 Abgabe 31.5.2019

Chihuahua Welpen

Hündin B
Geburtsdatum 12.4.2019 Abgabe 31.5.2019

Chihuahua Welpen

Hündin C
Geburtsdatum 12.4.2019 Abgabe 31.5.2019

Chihuahua Welpen

Hündin D
Geburtsdatum 12.4.2019 Abgabe 31.5.2019

Chihuahua Welpen

Rüde A
Geburtsdatum 12.4.2019 Abgabe 31.5.2019

Chihuahua Welpen

Rüde B
Geburtsdatum 12.4.2019 Abgabe 31.5.2019