Chihuahua Welpen

Chihuahua Welpen

Hündin B
Geburtsdatum 30.7.2018 Abgabe 18.9.2018

Chihuahua Welpen

Hündin C
Geburtsdatum 30.7.2018 Abgabe 18.9.2018

Chihuahua Welpen

Hündin D
Geburtsdatum 30.7.2018 Abgabe 18.9.2018

Chihuahua Welpen

Hündin E
Geburtsdatum 30.7.2018 Abgabe 18.9.2018

Chihuahua Welpen

Rüde A
Geburtsdatum 30.7.2018 Abgabe 18.9.2018

Chihuahua Welpen

Rüde B
Geburtsdatum 30.7.2018 Abgabe 18.9.2018